ESG, Miljø, Bærekraft, GDPR - hvor står din virksomhet?
.... det finnes en enkel måte å få økt innsikt
Sett fokus på forbedringsområder!
... støtte for å benytte lover og utviklingstrender til å utvikle styrker
Dynamisk rapport i sanntid!
... helt digitalt - med minimal bruk av ressurser
Previous
Next
ESG, Miljø, Bærekraft, GDPR - hvor står din virksomhet?
.... det finnes en enkel måte å få økt innsikt
Setter fokus på forbedringsområder
... lover og utviklingstrender kan gjøres om til styrker!
Resultat i løpet av noen dager
... helt digitalt - med minimal bruk av ressurser
Previous
Next

Perpendo sammen med partnere hjelper deg med å få overblikk, samt å bevisstgjøre etterlevelsen sett i forhold til lovpålagte krav.

Med hjelp av digitale metoder stilles spørsmål direkte til nøkkelpersoner som du velger ut i virksomheten.

Svarene fra respondenter sammenstilles og presenteres på en lett oppfattelig måte.

Samtlige undersøkelser er anonyme.

Vanlige bruksområder:

Undersøkelser innen ulike temaer, lagd av fagspesialister, støtter identifisering og bevisstgjøring av eventuelle mangler.

For ulike deler av en stor organisasjon blir det enkelt å gjennomføre undersøkelser.  

Dette gir muligheter for bevisstgjøring og oppfølging av tiltak.

Individuelle undersøkelser kan gjøres for tallrike eksterne leverandør-organisasjoner. 

Dette gir åpning for å avdekke mangler,  samt å bevisstgjøre disse ovenfor 3:e part.

Oppfølging av tiltak samt trendanalyse.

Produkter

Samtlige Perpendos undersøkelser bestilles direkte på denne nettsiden.

Innenfor hvert tema eksisterer to ulike typer analyser – en som vektlegger ledelsesperspektivet (M) og en som vektlegger det operative, funksjonelle aspektet (E).

M-produktene svarer til stor del i hvilken grad rammebetingelsene er på plass, bl.a. om det eksisterer systemer og prosesser for å imøtekomme etterlevelse.

E-produktene derimot, vektlegger faktisk etterlevelse innenfor ulike funksjoner og delområder.

circular, 560x315, M

PT-Circular (M)

Analyse av omstillingen til sirkulær økonomi fra lederes perspektiv.                            
Enviro, 560x315, E

PT-Enviro (E)

Analyse av etterlevelse gjeldende krav til ytre miljø fra ansattes perspektiv.                  
Enviro, 560x315, M

PT-Enviro (M)

Analyse av etterlevelse gjeldende krav til ytre miljø fra lederes perspektiv.                   
GDPR, 560x315, E

PT-GDPR (E)

Analyse av etterlevelse gjeldende krav til personvern fra ansattes perspektiv.         
GDPR, 560x315, M

PT-GDPR (M)

Analyse av etterlevelse gjeldende krav til personvern fra lederes perspektiv.          
Data security, 560x315, E

PT-Infosec (E)

Analyse av etterlevelse gjeldende krav til informasjonssikkerhet fra ansattes perspektiv.       
Data security, 560x315, M

PT-Infosec (M)

Analyse av etterlevelse gjeldende krav til informasjonssikkerhet fra lederes perspektiv.        
Quality, 560x315, E

PT-Quality (E)

Analyse av etterlevelse gjeldende krav til kvalitet fra ansattes perspektiv.                    
Quality, 560x315, M

PT-Quality (M)

Analyse av etterlevelse gjeldende krav til kvalitet fra ledernes perspektiv.                    
Sustainability, 560x315, E

PT-Sustainability (E)

Analyse av etterlevelse gjeldende krav til bærekraft fra ansattes perspektiv.          
Sustainability, 560x315, M

PT-Sustainability (M)

Analyse av etterlevelse gjeldende krav til bærekraft fra lederes perspektiv.           
HSE, 560x315, E

PT-Worksafe (E)

Analyse av etterlevelse gjeldende krav til arbeidsmiljø fra ansattes perspektiv.                
HSE, 560x315, M

PT-Worksafe (M)

Analyse av etterlevelse gjeldende krav til arbeidsmiljø fra lederes perspektiv
Forrige
Neste

"Lett-med-nett" i alle ledd

1. Bestill

Aktuell undersøkelse bestilles over Perpendos nettsider. Ikke noe betaling i denne fasen.

2. Velg respondenter

Bestilleren fyller i epost til de respondenter man ønsker skal bidra.

3. Besvare spørsmål

Respondentene får tilsendt en lenke for besvarelse av spørsmål.

4. Resultat tilgjengelig

Basert på innkomne svar, skapes en rapport som gjøres tilgjengelig over Mine sider.

Verdifull innsikt

Raske endringer i våre omgivelser gjør at vi må følge med og omstille oss med hensyn til eksterne krav.

FN’s 17 bærekraftmål endrer bl.a. rammebetingelsene for selskaper, offentlige virksomheter og individer verden over. Gradvis omgjøres disse målene til handlingsplaner og lover.

Et eksempel er ESG som er en EU/EØS-lov som gradvis trer ikraft fra 2022 og stiller krav til etterlevelse inenfor miljø, arbeidsforhold og forretningsetiske forhold.

GDPR er også en EU/EØS-lov som har eksistert siden 2018 der nå myndigheter i alt større grad følger opp etterlevelse.

Perpendo har spesialisert seg på å støtte organsiasjoner som, på en enkel måte, ønsker gjenomføre avgrensede undersøkelser for å skaffe seg innsikt om graden av etterlevelse – alt for å kunne ta beslutninger om forbedringstiltak.

FN’s bærekraftmål for miljø innebærer konkret at klimagass-utslippene skal reduseres till 0 frem til 2050.På ulike måter setter dette krav til endring på i stort sett samtlige virksomheter verden over.

ESG-taxanomien omsetter bl.a. FN’s miljømål til lover som selskaper innenfor EU/EØS må forholde seg til. Dette vil påvirke slik at investeringer setter miljøkravene som en betingelse. Gradvis vil også fler av bærekraftmålene omgjøres til lover.

Perpendos søker aktivt gi støtte gjennom å stadig tilby nye analyseprodukter som gjør det enklere å få bevissgjort mangler og forbedringsområder innenfor bærekraft. Etterlevelse innen miljø vil da stå sentralt i den tidlige fasen.

Digitalisering innebær store effektiviseringsgevinster, men fører samtidig med seg økt eksponering og potensielt større risiko for tap av sensitiv informasjon. 

Risiko for eksterne dataangrep har dessverre økt markant og er idag en reell trussel for mange virksomheter.

Siden 20. juli 2018 gjelder en personopplysningslov som ivaretar brukernes rettigheter og personopplysninger. Loven gjelder alle som behandler personopplysninger.

Perpendo gjennomfører kartlegginger innefor både informasjonssikkerhet og personvern.

Kravene knyttet til helse, miljø og sikkerhet er i stadig endring. Dette gjenspeiler seg både i offentlige regelverk og omgivelsenes forventninger.

FN’s bærekraftmål har i senere tid lagt stor press på fornyelse og utvikling av HMS-krav. Ikke minst gjelder dette krav om et trygt og sikkert arbeidsmiljø, redusert svinn og krav om sirkulær økonomi for å nevne noen.

Perpendo vil aktivt vil sammen med partnere tilby ulike analyser som reflekterer utviklingen innen HMS med delområder. Gjennom en proaktiv holdning kan innsikt om mangler gjøres om til styrker.

Samarbeidspartnere

I en forenderlig verden har Perpendo ambisjonen med å ligge i fremkant med relevante og aktuelle undersøkelser.Våre undersøkelser blir enkle å gjennomføre samt at de også på en intuitiv måte reflekterer komplekse forhold.

Vi samarbeider tett med både med Innholdspartnere og Teknologiske partnere.

Våre innholdspartnere har spisskompetanse innenfor områder som bærekraft, miljø og GDPR. 

Våre teknologiske partnere støtter opp under ulike teknologier for både effektiv dataprosessering samt pedagogiske presentasjonformer.

Kontakte oss gjerne, vi på Perpendo er alltid intressert i å etablere kontakt med nye partnere.

Partner model

Referanser

Om oss!

Perpendo ble etablert  i 2018 med formålet å møte trenden med alt fler, ikke-økonomiske krav, som stilles på selskaper og organisasjoner. GDPR, ESG, miljø etc. er idag velkjendte begreper, og Perpendo ønsket å tilby en enkel måte å sjekke opp etterlevelse på.

Etter en lang utviklingsperiode kan selskapet idag, sammen med spesialiserte innholdspartnere, tilby heldigitaliserte tjenester for selvsjekk av etterlevelse innenfor ulike aktuelle områder.

Produktspekteret utvides stadig sammen med utvalgte samarbeidspartnere som har ekspertise innenfor ulike temaer slik som ESG for ulike bransjer, GDPR etc.

Vi som grundet selskapet er fire partnere som alle har lang internasjonal erfaring innenfor teknisk utvikling og kommersialisering innenfor bl.a. IT-industrien, olje- og gass og telecom.

Kontakt

For henvendelser:

Perpendo AS
Torvveien 19, 1383 Asker, Norway
Org.nr. 920 542 069
info@perpendo.net

© Copyright, Perpendo AS, 2018

× Produktet er flyttet til handlekurven
Rull til toppen